ZÁCHRANNÁ KYNOLOGICKÁ SKUPINA CENTRUM

KDO JSME:  Spolek kynologů zabývajících se výchovou a výcvikem psů pro reálné nasazení při pátrání po pohřešovaných osobách. Ke vzniku spolku jsme dospěli v roce 2019 a název s logem “ Záchranná kynologická skupina CENTRUM“ jsme převzali od dnes již uzavřeného dolu Centrum, Horní Jiřetín, který máme k dispozici k tréninkům a pořádání cvičení ( meetingů ) pro záchranné psy, v celé jeho kráse. V současné době máme psy v různých fázích vycvičenosti od začátečníků, až po atestovaného psovoda – sutinový atest MV ČR.

ČÍM SE ZABÝVÁME:  Výcvik psů vedeme dvakrát týdně formou reálného nasazení psů v plošném, sutinovém a případně lavinovém vyhledávání a to za použití nepostradatelné výbavy ( radiostanice, GPS lokátory,  buzoly a mapy, lavinové vyhledávače ). Výcvik doplňujeme cviky poslušnosti, překonáváním překážek a praktickou stopou. Se psy se připravujeme i pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, kdy se letecky přepravujeme a slaňujeme. Také se zdokonalujeme v poskytování první pomoci.