SOUČINNOSTNÍ CVIČENÍ HASIČŮ POTŮČKY A MĚSTA JOHANNGEORGENSTADT (SRN)

Ve čtvrtek 8. července v době od 19:00 hod. do 21:30 hod. proběhlo součinnostní cvičení hasičů SDH Potůčky a města Johanngeorgenstadt.

Cílem cvičení bylo prověřit schopnost a zmapovat účinnost společného zásahu při požáru lesního porostu v těžko dostupném terénu v místech, kde v minulosti již k zahoření došlo, a to v okolí Jindřiškých skal, které se nacházejí v blízkosti turistické cesty spojující město Horní Blatnou a obec Potůčky.

Součástí modelové situace nebyla jen likvidace požáru, ale také pátrání po osobách, jejich ošetření a transport. Tohoto úkolu se zhostilo celkem sedm psovodů se psy, kteří se po příjezdu, nahlášení veliteli zásahu a převzetí informací rozdělili do dvou pátracích skupin. Supinu tvořili dva psovodi se psy a technická podpora. Obě skupiny pak řídíl koordinátor, který o činnosti pátracích skupin průběžně informoval velitele zásahu.

Po zvolení taktiky se obě skupiny vydaly do přiděleného sektoru a za společného nasazení čtyř psů bylo v době 58 min. prohledáno přibližně 150 000 metrů čtverečních lesního porostu v okolí požáru, kde byly nalezeny celkem čtyři osoby. Jelikož byl každý nalezený zraněn, nebo se jeho zdravotní stav prudce zhoršoval, museli být na místo jejich nálezu přivoláni a navigováni hasiči se speciálně upravenou čtyřkolkou určenou k transportu zraněných osob, kteří se následně postarali o jejich předání posádce RZP

Při vyhodnocení cvičení bylo toto všemi zúčastněnými shledáno jako úspěšné a to i v tom, že byly odhaleny dílčí situace, které lze ještě zlepšit.

Děkujeme Hasiči Potůčky.