ÚČAST PŘI PÁTRÁNÍ PO POHŘEŠOVANÉM SENIOROVI – 2020

Dne 13.11.2020 ve 23:00 hod. vyhlásil policejní orgán v Příbrami, pátrání po pohřešovaném seniorovi ( nar. 1940, trpícím alzheimerovo chorobou ), který odešel toho dne ve 21:00 hod. z místa bydliště.

Dne 14.11.2020 se do předmětného pátrání zapojili psovodi SH ČMS Příbram, kteři si na pomoc přizvali i další kynologické týmy.

Informace se ve 13:00 hod. dostala i ke členům ZKS CENTRUM, kdy na pomoc s pátráním bezprostředně vyjeli, Petra s Vlastimilem Černých a Monika s Leošem Vokálů.

Po dostavení se na místo pátrání, dostaly kynologické týmy přidělené sektory, které následně propátraly. Jednalo se o prostory jak v intravilánu města ( park, nemocnice, hřbitov a přilehlé ulice ), tak v extravilánu města ( lesní porosty, louky, rákosí a okolí rybníku ).

Akce byla ukončena ve 22:30 hod. po nalezení pohřešovaného seniora, který nastoupil do odstaveného osobního automobilu v zastavěné části města s tím, že se domníval, že vůz je jeho.

Senior byl následně předán RZS Příbram pro podchlazení, však mimo ohrožení na životě.