Kolová a náš nový cvičák

Obec Kolová

Nemalou zásluhu a tím pádem obrovské poděkování patří také panu starostovi Obce Kolová Jakubovi Jiskrovi, který nám umožnil využít prostory obce a tím pádem vznik nového cvičáku „Na Kolové“.

Na oplátku jsme slibili, že se budeme účastnit místních akcí a rádi pomůžeme i rukama :). První akcí, kterou navštíli, tentokrát jako účinkující, byla „Rozlučka s létem“, kde jsme si vyzkoušeli cvičení před obecenstvem. Věříme, že se vystopení líbilo.

Těšíme se na další společné akce.